Ja sam put, istina i život

Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta

I preobrazi se pred njima