Biblijsko – molitvena Zajednica „Bog je ljubav“

Zajednica prati liturgijsko vrijeme Crkve i kao temelj svoga duhovnog hoda uzima euharistijska čitanja nadolazeće nedjelje. Tijek tjednih susreta u svim lokalnim zajednicama je isti i on na bitan način označava specifičnost i karizmu Zajednice na temelju pet koraka.

Zajednica nastoji  slijediti nadahnuća Duha Svetoga po poslanju i djelovanju koje joj Gospodin povjerava u ovom vremenu. Duhovnost Zajednice je biblijska, kristocentrična i euharistijska.  Ona proizlazi iz Božje riječi kao vječnog nadahnuća za evanđeoski život u svagdašnjem životu svakoga člana.

Svi članovi Zajednice pozvani su biti aktivni i živi udovi mističnoga Tijela Kristova – Crkve, u svojoj župi. Poziv članova Zajednice jest ostvarivati Božju ljubav u vlastitom ambijentu života, osobito u obitelji i svojim župnim i vjerničkim zajednicama. Stoga su svi članovi Zajednice pozvani na aktivnu, poniznu i radosnu službu unutar župne zajednice te razvijati sklad i suradnju sa  upraviteljima župa i upraviteljima vjerničkih zajednica.

Temeljno  poslanje Zajednice je biti živo tkivo unutar župne zajednice u skladu sa svim drugim  zajednicama i djelovanjima unutar župe, čuvajući vlastitosti karizme Zajednice u Crkvi.

Zajednica je otvorena za istinske darove, plodove i nadahnuća Duha Svetoga te s cijelom Crkvom ostvaruje svoje poslanje u sadašnjem vremenu za spasenje duša i razvoj ljudskog dostojanstva.

Članovi Zajednice nastoje živjeti Evanđelje, crpeći iz njega snagu i poticaj, a osobito su joj izvor nadahnuća svetopisamski tekstovi:

 1. Spasiteljski zov Isusov (Mt 11, 28-30)
 2. Velikosvečenička Isusova molitva (Iv 17 poglavlje)
 3. Prva Poslanica svetoga Ivana apostola
 4. 25 poglavlje iz Matejevog evanđelja

 

Ciljevi Zajednice su:

 1. Zajedničkim slušanjem i razmatranjem Božje Riječi kroz tjedno okupljanje kao jedinstvena priprema za nedjeljno Euharistijsko slavlje sa cijelom župnom zajednicom
 2. Prihvaćanje puta svetosti i ozdravljenja u vlastitoj svakodnevnici te nastojati ostvarivati temeljne kršćanske kreposti vjere, nade i ljubavi
 3. Poticanje zrelog i trajnog osobnog obraćenja, razvijanje duhovnih darova za službu drugima te unošenja kulture Evanđelja u društvo
 4. Biti molitvena, konkretna i kreativna podrška svećenicima u župnim i drugim djelovanjima
 5. Izgrađivanje, ostvarivanje i slavljenje zajedništva molitvom, žrtvom i radom unutar župne zajednice te u redovitoj Euharistiji
 6. Aktivna suradnja sa članovima „Bratstva Trojedine Ljubavi“, posebno u poslanju širenja pobožnosti Prečistim rukama Marijinim
 7. Promovirati kršćanske vrijednosti života od začeća do prirodne smrti: zajedništvo, poštovanje ljudske osobe, malenost, kršćanska bliskost za današnje “gubavce“

 

Članom može postati svaki vjernik katolik koji prihvaća Evanđelje kao pravilo svoga života i koji je primio ili želi primiti svete sakramente Krštenja i Potvrde te je voljan živjeti prema nauci Katoličke Crkve. Život članova treba biti konkretno svjedočanstvo Evanđelja. Zajednica je jednako otvorena laicima, klericima, redovnicima i redovnicama te svim vjernicima.

Radi lakšeg upravljanja , rasta i vrednovanja svakog člana zajednice, formiraju se slijedeći timovi kako bi se prepoznavali i usmjeravali darova i karizme koje Duh Sveti podjeljuje članovima za izgradnju Crkve:

 1. molitveno-slavljenička služba
 2. služba liturgije, pastorala i formacije
 3. služba evangelizacije
 4. zagovornička služba
 5. služba prihvaćanja i posluživanja
 6. karitativna služba
 7. mediji – služba za izdavaštvo i komunikaciju

Zaštitnici Zajednice su: Bezgrešna Djevica Marija, sv. Josip,  sv. Ivan apostol, sv. Franjo Asiški, sv. Terezija Avilska, sv. Leopold Bogdan Mandić, sv. Padre Pio, bl. Alojzije Stepinac, sv. Ivan Pavao II, sv. Faustina Kowalska i sv. Mihael arkanđeo.

Posebno se nadahnjuje  primjerima života sv. Franje Asiškog i svete Terezije Avilske kao velikih učitelja molitve koji osvjetljuju put svetosti i nutarnjeg ozdravljenja svim članovima Zajednice.

 

TIJEK SUSRETA U ZAJEDNICI

Zajednica prati liturgijsko vrijeme Crkve i kao temelj svoga duhovnog hoda uzima euharistijska čitanja nadolazeće nedjelje. Tijek tjednih susreta u svim lokalnim zajednicama je sljedeći i on na bitan način označava specifičnost i karizmu Zajednice na temelju pet koraka. Nakon uvodne pjesme, posvetne molitve Srcu Marijinom i Srcu Isusovom te zaziva Duha Svetoga (Himan Duhu Svetom ili prigodna pjesma Duhu Svetom) slijedi:

1. Prvi korak – odreknuće  od grijeha (čini se u šutnji ispitujući vlastitu savijest nakon čega se pjeva prikladna pjesma);

2. Drugi korak – povjeravanje i prepuštanje problema i poteškoća Bogu i njegovoj volji (može se učiniti spontanom molitvom, čitanjem prikladnog psalama ili kojom drugom pisanom molitvom te se pjesmom završi ovaj korak).

Nakon uvoda svećenika ili koordinatora Zajednice u nedjeljna čitanja započinje se neposredno razmatranje blaga Božje Objave:

 • naglas se čitaju sva nedjeljna čitanja nakon čega svatko za sebe ponovno pročita u šutnji
 • ostaje se u kratkom razmatranju i nakon poziva koordinatora svatko u slobodi pročita rečenicu koja ga je osobito dotakla
 • nakon pročitanih rečenica koordinatori animiraju razmjenu iskustva prisutnih u duhu povjerenja i otvorenosti potičući ih da bogatstvo Božje Riječi postane zajednički izvor blagoslova. Nakon razmjene iskustva svećenik ili koordinator izražava temeljnu svetopisamsku poruku kao poticaj za nadolazeći tjedan te nakon prikladne pjesme usmjere na sljedeći korak.

3. Treći korak – molitva: Na temelju razmatrane Božje riječi Duh Sveti budi u prisutnima konkretne nakane i potrebe Crkve i svijeta koje oni izriču spontano na glas ili u šutnji. Između molitava pjevaju se kratki pripjevi ili pjesme te se na kraju izmoli Oče naš i sedam Zdravo Marija razmišljajući o otajstvima krunice Prečistih ruku Marijinih.

4. Četvrti korakzahvaljivanje i slavljenje: Ovim činom izražavamo svoje duboko zahvaljivanje i slavljenje Boga koji ljudski život ispunja milostima i darovima za naš susret, za naše živote, za djela koja smo prepoznali što ih je Bog učinio preko nas i za nas,  za Crkvu i svijet. Zahvaljivanje i slavljenje Boga izriče se spontano i/ili s više pjesama radosno izražava svoje divljenje i zahvaljivanje Bogu.

5. Peti korak – blagoslivljanje: spontano i/ili pjesmom blagoslivljamo Boga, jedni druge i sve stvarnosti života i svijeta. Ovaj korak je plod susreta – biti blagoslov svima! Iz susreta postati blagoslov u svim situacijama života.