Prepoznaj i živi puninu svoga dostojanstva i istinskog ostvarenja

Draga braćo i sestre u Uskrslom Kristu Isusu, i danas Božja riječ odzvanja diljem cijele zemlje koju je Gospodin stvorio kao predivan vrt za svoju djecu, za nas.Dok razmišljam o događaju u Evanđelju gdje Isus boravi u rodnoj mu sinogogi, odnosno u gradu u kojem je odrastao, padaju mi na pamet ljudi koji trpe od zatvorenog prostora – klaustrofičari, kao i oni ljude koji trpe od visine… Njih je teško smjestiti u neki zatvoreni prostor ili samostan iako bi možda svim silama i željom tamo htjeli biti. Preteško je ljude koji trpe od visine savjetovati ili, još gore, nagovariti da sjednu u zrakoplov! To su velika ograničenja i takve ljude treba razumijeti i poštovati. Ponekad su nam naše granice velika zaštita, a ponekad i velika zapreka za otvorene horizonte života, nadanja, očekivanja i nastojanja.Danas Isusa susrećemo u Sinagogi. Nakon što je pročitao odlomak Pisma iz proroka Izaije, onaj kojeg su Židovi običavali čitati u svim sinagogama i sigurno su ga već znali napamet, On svečano i božanski objavljuje: ‘Danas se ispunilo Pismo što vam još odzvanja u ušima”. Tim je riječima Isus u tom trenutku postavio jednu granicu! Naime, do tog trenutka ta riječ, koju su kroz mnoge godine naviještali i slušali, dobila je svoj puni smisao – ona se ispunila! No, budući da je Isus utjelovljena vječna Mudrost te je kao takav došao ispuniti Očev plan, On je tada pročitao samo jedan dio Pisma, a ne kako su ga Židovi običavali čitati i slušati. Isus i čita i ispunja naviještenu Riječ:”Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza. On me posla blagovijestnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje…”Kod tih riječi Isus se zaustavlja i postavlja još jednu granicu zbog koje mi danas slavimo Gospodina i pjevamo Njegovom milosrđu. Dok se Isus zaustavlja kod riječi ‘proglasiti godinu milosti Gospodnje’ tekst proroka Izije ide naprijed riječima: “… da proglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete Boga našega”,Drage sestre i braćo, velika radost i sveto pomazanje Duha Svetoga silazi na sve nas kad primamo blago Božje riječi! U nama se rađa pjesma kliktanja i slavljenja zbog jedinstvenog Isusovog Djela kojim je ostavio vrata otvorena godini milosti Gospodnje, a zatvorio vrata danu Božje osvete.Kad su to čuli nazočni, kao i ostalo Isusovo tumačenje, svi su Mu se divili jer im još riječ, objava nije došla do srca, do njihovih korijena i mentaliteta!Kad im objavljuje da se ta riječ upravo ispunila i dok im to još “odzvanja u ušima”, njihov se pogled zamaglio pa su govorili nije li on sin Josipov, nije li obični čovjek? Zar on nije pozvan poštivati tradiciju naviještaja, sjesti u klupu kao svi ostali vjernici i podložiti se već uobičajenom i ustaljenom? Danas se ispunilo ovo pismo! I dok Židovi sa svoje strane postavljaju granicu, Isus im sa svoje postavlja Očevu granicu milosrđa i prekida osvete! Oni nisu spremni za novo, nisu otvoreni dahu Života Vječnoga jer su se zatvorili u ‘čitanje slova’, jer nisu znali čitati Božje djelovanje! Njima pripada slovo, njima pripadaju zidine sinagoge i zato Isus mora izaći van! Ne samo da su Ga izbacili iz sinagoge ,već i iz grada! Isus im naviješta lice svog Oca, želi da upoznaju Onoga koji je nadahnuo i samog Izaiju, a oni ostaju u starom mentalitetu zatvorenosti, ukočenosti, u svojim mislima i idejama. Ali Isus i dalje nastavlja objavljivati im Istinu: ‘Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.’On razotkriva stanje njihovih srdaca, misli i osjećaja: liječniče izliječi samog sebe! Počni misliti na sebe, tebi je potrebna pomoć. Iako si liječnik, ti si bolestan u umu jer ne prihvaćaš ‘naše slovo’, naše tumačenje… Kao da doziva ovu prvu napast sotone kojom ga je kušao u pustinji: pretvori kamen u kruh! Isuse misli na sebe, ti si gladan… Ali Isus to ne čini, jer je došao objaviti godinu milosti Gospodnje, novo doba Božjeg darivanja čovjeku, a ne misliti na sebe! Zato im i objavljuje veliku istinu o proroku Iliji da on, kao Božji čovjek, nikome nije poslan u Izraelu već jednoj poganki, ženi koja nikad čula nije za Pismo, za slovo, ali je bila otvorena srca za darivanje po Božjoj Riječi. Tako je i u vrijeme Elizeja bilo je puno gubavih i potrebitih, ali Naaman Sirac se očistio jer je iznutra bio poslušan Božjoj Riječi!I dovedoše Isusa na rub brijega… On nam smeta! On je drukčiji! On želi nešto mijenjati po svome, ne držeći se reda i slova! On nije za naš grad, za našu sinagogu! Htjegoše ga strovaliti!No. “…prođe između njih i ode”.Zadivljujuća je Riječ Božja! Židovi su bili puni gnjeva i samo Bog zna što su sve proživljavali dok su Isusa ‘dogurali’ do brijega. I onda? Sve biješe uzalud! Što li je Isus učinio na samom rubu brijega? Jesu li se već i oni umorili stigavši tamo? To ostaje tajna! Ali je predivno, drage braćo i sestre, čuti riječi ‘on prođe između njih i ode! Ovo je tajna!Možda i ti proživljavaš rubove svojih brijegova, gdje ti se vrti u glavi, srcu, džepovima, zdravlju…S kim si? Jesi li u masi današnjih Židova koji na očit ili pritajen način žele strmoglaviti Isusa u ponor, da mu se ime ne spominje jer im smeta? Ili si negdje drugdje?Ako si na strani Isusa i prihvaćaš novost milosti godine Gospodnje, a ne osvetu prijašnjeg svijeta, onda se ne boj! Potrebno ti je proći između njih! Potrebno ti je proći između – kroz sve svoje granice, a posebno one koje si sam sebi postavioili postavila! Ako su ti ih drugi nametnuli, onda se ne trebaš opterećivati ničim drugim osim da budeš i živiš u Isusu i da On živi u tebi! S njim ćeš u svakom trenutku tvoga života kušati da se ispunilo Pismo, da je nastupila godina milosti Gospodnje!Jedino u milosti Gospodnjoj možeš živjeti ljepotu slobode, bez obzira nalaziš li se kao ‘prorok u svom’ zavičaju ili u ‘poganskim krajevima’, na rubovima brijegova. Mnogi te na svoj način žele povesti na visine, gdje ‘mrtvo slovo’ ubija um, duh i dušu! Kad vidiš rub brijegova, provaliju ispred sebe gdje te drugi svojim uvjetovanostima guše, ti s Isusom prođi između njih i odi! Ne boj se ostaviti iza sebe provalije i rubove jer Bog te zove u središte svoje Istine i Ljubavi! Bog te želi uvesti u ovo “danas” u kojem ti je sve darovano u bezuvjetnoj milosti i Njegovom blagoslovu!Draga sestro i dragi brate, u milost je sva vrijednost! Iz milosti proizlazi istinska sloboda, otvaraju se novi horizonti budućnosti u svjetlu Božje sigurnosti i blizine. Nauči slušati korake svog Učitelja jer ćeš samo tako znati umaknuti s rubova i provalija! Milost, odnosno ljubav Isusa Krista, nezamjenjivo je blago koje ispunja naše živote, daje boju radosti svim djelima, ostvaruje sva slova i znanja!U Kristovom Duhu pronađi svoj dom jer je On Ljubav, izvor svih darova i karizmi koje bezuvjetno dijeli svim otvorenim srcima.Zato i danas sveti Pavao govori: ‘Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam! I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao – ništa mi ne bi koristilo… A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.’Dragi moji u Uskrslom Isusu, uzmimo za svoj život ono najveće – Božju ljubav! Ona je istinski vrh svega, Nju nam Isus daruje u svome Duhu!Predivno je još dublje “zaroniti” u blago Božje riječi: ‘prođe između njih i ode’. Prošavši između njih Isus je otišao! Medjutim, Židovi su ostali tamo, na rubu brijega! Ukočeni svojim gnjevom, zatvornošću, osudom… Oni koji ne slijede Isusa uvijek su na rubovima brijegova vlastite volje, osude, mržnje, ogovaranja, sebičnosti… I Isus ode…Želimo li ostati u životu Božje ljubavi i Kristova Duha pozvani smo proći ‘između njih’ i otići tamo gdje nas Isus vodi!A mi znamo put… jer nam se Put do kraja darovao kao život i kao istina u ljubavi!Neka na sve vas siđe obilje Božjega blagoslova! Neka Trojedini Bog po Marijinim Prečistim Rukama obilno blagoslovi vaše obitelji, a posebno bolesne u duši, duhu i tijelu! Neka u vaše obitelji Gospodin Isus razlije puninu darova i plodova svoje ljubavi, mira i blagoslova! Sve vas i sve koje nosite u svojim srcima, neka blagoslovi Boga Otac, Sin i Duh Sveti! Amen!