Trajni častilci Presvete Trojice

Bratstvo Trajni častilci Presvete Trojice je Privatno združenje vernikov, katere duhovnost in poslanstvo temelji in izhaja iz krščanske Tradicije posvečenega življenja, predvsem po zgledu in navdihu sv. Frančiška Asiškega.

Bratje v Ustanovi po delovanju Svetega Duha sprejmejo kot temelj svojega življenja Evangelij Gospoda Jezusa Kristusa, in sledijo stopinje sv. Frančiška Asiškega, ki je v Cerkvi odprl novo pot popolnosti. V duhovnosti frančiškanov želijo bratje slediti Jezusa Kristusa po tej poti in na ta način odgovoriti temeljnemu klicu k svetosti, ki izhaja iz svetega krsta. S svojim življenjem in poslanstvom prispevajo k rasti Cerkve in odrešenju sveta in tako ustvarjajo stalno obliko posvečenega življenja in nenehnega spreobračanja.

Po navdihu Svetega Duha in na temelju Frančiškove karizme želijo radikalneje preživeti evangelijskoživljenje na kontemplativnejši način, v molitvi, pokori, pobožnosti in edinosti v duhu karizme Ustanove.

Lastne obveze izvršujejo v duhu poslušnosti poverjenim službam, na temelju polnopravnosti in soudeležbe v vsem življenju in delovanju Ustanove, krajevne in vsesplošne Cerkve. Na poseben način živijo v duhu siromaštva, poslušnosti, čistoči, ponižnosti in predvsem v ljubezni do Boga in do bližnjega. S pogumnim darovanjem življenja Bogu, se vključujejo v Velikonočno Skrivnost po kateri postajajo deležni „ljubezni, ki jo Sin prinaša Očetu po Svetemu Duhu“ in živijo v tišini, kontemplaciji in delu, ter v pravi spokornosti in krščanskih odpovedih.

Ustanova Trajni častilci Presvete Trojice je posvečena Brezmadežni Devici Mariji. Glede na to, da je Ona Mati Cerkve in vsakega posameznega uda Mističnega Kristusovega Telesa, so bratje na poseben način poklicani živeti posvetitev njenemu Brezmadežnemu srcu in se zgledovati po njem, v poslušanju, premišljevanju in življenju Božje besede. Kot posebnost Ustanove je poudarek na češčenju in širjenju pobožnosti Prečistih rok Marijinih kot znamenje njene edinstvene vloge v Cerkvi, kot priprošnjice in posrednice na poti svetosti in izročitve Bogu.

V Ustanovi bratje na poseben način častijo kot svoje zaščitnike Sv. Frančiška Asiškega in sv. Klaro Asiško, sv. Patra Pija iz Pietrelcine, sv. Faustino Kowalsko, sv. Leopolda B. Mandića, sv. Terezijo Avilsko, sv. Janeza apostola in sv. Jožefa.