Venec ljubezni Presvete Trojice

Skozi večletno zbiranje članov biblijsko molitvene Skupnosti Bog je ljubezen je Sveti Duh v srcih njenih članov prebudil željo za globljim in odgovornejšim življenjem lastnega krsta. S preprostimi obljubami v Skupnosti izražajo svojo posvetitev Bogu v Cerkvi, ter pogumno in popolnejše posvečujejo svoje življenje v službi bratom in sestram v vseh njihovih potrebah, da bi lahko čim bolje razumeli in živeli skrivnost krsta s katerim so vcepljeni v življenje Troedinega Boga. Te obljube temeljijo na svobodni odločitvi s katero se brat ali sestra obvezuje, da bo s pomočjo članov Skupnosti složno ustvarjal zakramentalno življenje v duhu Katoliške Cerkve. Svojo obljubo daje Presveti Trojici po Prečistih rokah Marijinih.

Agresivni sekularizem in duhovna dezorijentacija v morju religioznih ponudb sodobnega sveta, želita posameznikom in vsem družinam izkoreniti temeljne krščanske in človeške vrednote. Kristjanom tretjega tisočletja nudi Jezus Kristus moč Svetega Duha, ki v njihovi notranjosti usmerja voljo in razsvetljenje prepoznavanja lastne identitete kot „Luč sveta in sol zemlje“ s katerim je določeno tudi poslanstvo v župnijski in verski skupnosti. V dinamiki prejetega evangelijskega oznanila pri srečanjih v Skupnosti in slavljenja v župnijskem občestvu, člani Venca s svojim verskim življenjem pričujejo v svojih družinah, na delovnem mestu ter postajajo znamenja upanja in vere v vstajenje, in to v tem času, ki je pogosto obtežen s kulturo smrti, depresijo in brezsmiselnostjo. S svojim pomembnim oprijemanjem Božje Besede so znamenje prehoda k zanesljivi bodočnosti na temelju Božje ljubezni, ki se je do konca darovala v Jezusu in se živi v občestvu vere in zaupanja znotraj konkretne skupnosti.
Na tedenskih srečanjih Skupnosti Bog je ljubezen se njeni člani v notranji odprtosti prepustijo vodstvu Svetega Duha po posredovanju Prečistih rok Marijinih, da bi se učili moliti po Božji Besedi, ki so jo poslušali in razmišljali, ter po zgledu Brezmadežne Device Marije vse to položili v delo za dobro ljudi s katerimi živijo.
Član Venca ljubezni Presvete Trojice se postane v svobodni odločitvi brata ali sestre. Potrebno je biti najmanj leto dni v Skupnosti Bog je ljubezen, da se lahko v duhu karizme naredi obljubo in sicer potem, ko se bratje ali sestre posvetujejo s koordinatorji lokalnih skupnosti ter dobijo njihovo dovoljenje. V Skupnosti živi Božja ljubezen, ki je razlita po Svetem Duhu, darovanemu nam po smrti in vstajenju Gospoda Jezusa, zato so bratje in sestre, ki želijo pristopiti v Venec in odločneje živeti temeljne kreposti vere, upanja in ljubezni, poklicani sprejeti tudi obveze v katerih realizaciji postajajo vse bolj pripravljeni sprejeti Venec ljubezni Troedinega Boga kot pot krščanske popolnosti in svetosti. Kadar člani Venca spoznajo in sprejmejo Božjo Besedo kot luč za svoje krščansko življenje po Prečistih rokah Marijinih, dopuščajo da jih Sveti Duh vsakodnevno vodi in usmerja k novemu rojstvu v Kristusu Jezusu. V svetlobi objavljene Besede jih ta isti Duh Kristusa Gospoda vodi in usmerja v vso resnico o Bogu, o njih samih in o vsem kar jih obkroža, ter tako v ponižnosti sprejmejo milost odrešenja ponujenega vsem ljudem.
Na redni poti vere, tako na srečanjih Skupnosti Bog je ljubezen kot v osebni rasti v svojih družinah, si v svojem življenju prizadevajo sprejeti svoje krščansko poslanstvo s prinašanjem v svet evangelijsko mentaliteto, kulturo miru in pravičnosti med ljudmi, ter seveda predvsem brezpogojno Božjo ljubezen.

V molitvi poskušajo spoznati Božjo voljo, ter se trudijo jo izpolnjevati v globokem zaupanju in posvetitvi svojega življenja Brezmadežni Devici Mariji. Po njeninih Prečistih rokah sprejemajo novost življenja v moči Božjega Duha za novo Nebo in novo Zemljo. Ob živeti verski izkušnji v skupnosti Bog je ljubezen, v družini in župnijskem občestvu v luči Božje besede, sprejmejo Marijo in njene Prečiste roke po katerih se razlivajo darovi Svetega Duha, in tako po najzaneslivejši in najkrajši poti stopajo proti njenemu Sinu Jezusu, ki jih vodi do Očeta, ki je izvor polne radosti in večne slave. Bog je določil v svojem večnem načrtu, da je Marija pot do Jezusa Kristusa, in Jezus pot do Njega! Izven te poti ne obstaja drugačna ali popolnejša pot za človekovo popolno uresničenje proti večnemu življenju v občestvu vere z drugimi. To je vse splošna dinamika milosti, ki nam je darovana po Jezusu in napisana v sv. Pismu in Tradiciji Cerkve. Postavljeni v evangelijsko šolo po zgledu mnogih svetnikov v krščanski zgodovini, člani Venca krenejo na zanesljivo pot proti popolni uresničitvi na človeškem in krščanskem nivoju. Tudi oni, kot Janez, ljubljeni Jezusov učenec, sprejmejo Marijo kot svojo Mati in srednico vseh milosti, zavestni da je Ona popoln primer ponižnega in poslušnega življenja v veri, upanju in ljubezni, kateri je zaupan poseben privilegij, da je Mati ne samo Jezusa Kristusa Sina Božjega, temveč tudi vseh vernikov, v zaporedju milosti, ki prepoznajo neločljivo povezanost med njo in njenim Sinom v istem cilju odrešenja in odkupitve človeškega rodu. Vsi člani Venca se od Marije učijo temeljnih vrednot človeškega in krščanskega življenja in se prepustijo njenemu modremu in mogočnemu vodstvu. Ona pozna najgloblje skrivnosti Božje resnice in ljubezni, razodete v življenju, smrti in vstajenju njenega Sina. Z vsakodnevnim izvrševanjem milostnih obvez sprejetih z obljubo v Vencu in s svojim odgovornim pristankom, si njeni člani prizadevajo, da tako dediščina prejeta po krstu, postane očitno pričevanje odrešenja v konkretni skupnosti in v življenskem okolju.

Molitveni obrazec Venca v tem smislu na edinstven način obsega, oblikuje in usmerja življenje in poslanstvo njenih članov v Cerkvi in sodobnem svetu.