Nedjelja Božanskog Milosrđa – p. Rozo Palić

Otac prašta, Sin voli, a Duh Sveti moli