Duhovnost i poslanje u Udruženju

Privatno Udruženje vjernika „Trajni klanjatelji Presvetog Trojstva“ (TKPT) je osnovano  2013. godine u Biskupiji u Trstu. Utemeljitelj Udruženja je p. Rozo Palić.

Udruženje se nadahnjuje primjerom sv. Franje Asiškog čiji članovi nastoje živjeti  duhovnost i poslanje koje očituje samu karizmu Udruženja: živjeti i širiti pobožnost Prečistim rukama Marijinim osobito po krunici Prečistim rukama Marijinim.

Kako i Statut navodi, Udruženje obuhvaća vjernike laike koji se u svojim župama i vjerničkim zajednicama  okupljaju u Biblijsko-molitvenoj Zajednici „Bog je ljubav“. Nakon godine dana redovitog sudjelovanja u Zajednici „Bog je ljubav“ braća i sestre mogu dati Obećanje Presvetom Trojstvu sa željom da vlastitim posvećenjem u svijetu intenzivnije žive i sudjeluju u djelovanju i karizmi Udruženja. članove koji žive zajedno u bratstvu.

Prvi korak upoznavanja duhovnosti i poslanja Udruženja započinje ulaskom u biblijsko-molitvenu Zajednicu „Bog je ljubav“.  Pročitajte u nastavku o Zajednici a zatim i o drugom koraku (Vijenac Presvetog Trojstva) kojim se u slobodi braća i sestre odlučuju na odvažnije nasljedovanje Gospodina Isusa u Udruženju.

Karizma Udruženja TKPT ostvaruje se apostolatom slijedećih stvarnosti:

1. Apostolatu formiranja i koordiniranja Biblijsko-molitvenih Zajednica „Bog je ljubav“ čiji je početak bio prije 15 godina  te za sada postoje i okupljaju se  u 8 biskupija ( Italija, Hrvatska, Slovenija, Srbija i Njemačka) u 12 župa ili samostana. Osnivanjem i utemeljenjem Udruženja sve su Zajednice „Bog je ljubav“ sada pod istim „krovom“ naše Majke Crkve kao dio Udruženja vjernika TKPT.

Temeljno poslanje Zajednice je biti živo tkivo unutar župne zajednice u skladu sa svim drugim  zajednicama i djelovanjima unutar župe, čuvajući vlastitosti karizme Zajednice u Crkvi. Stoga su svi članovi Zajednice pozvani na aktivnu, poniznu i radosnu službu unutar župne zajednice te razvijanje sklada i suradnje sa  upraviteljima župa i upraviteljima vjerničkih zajednica.

Vlastitost karizme očituje se u pet duhovnih koraka koje braća i sestre prihvaćaju kao put svetosti i ozdravljenja i na temelju kojih se odvijaju susreti Zajednice.

2. Apostolat u Vijencu Presvetog Trojstva – nakon godinu dana redovitog i odgovornog dolaska na susrete Zajednice „Bog je ljubav“ članovi se u slobodi mogu odlučiti pristupiti u Vijenac Presvetog Trojstva i na taj način učiniti dublji korak na putu vlastitog posvećenja u Crkvi i u apostolatu Udruženja. Braća i sestre dajući obećanje prihvaćaju i nastoje još više živjeti i širiti karizmu Udruženja kroz različite službe. Izdvajamo ovdje samo temeljne odrednice obećanja koje pokazuju duhovnu zrelost i ozbiljnost nasljedovanja Gospodina Isusa Krista u Crkvi: Obećajem  Isuse, da ću čitati Tvoju Riječ, redovito moliti u zajedništvu s braćom i sestrama…želim barem jednom tjedno klanjati se Tebi u Presvetom Oltarskom Sakramentu, mjesečno pristupati sakramentu sv. Ispovijedi i redovito sudjelovati na Svetoj misi.

3. Prečiste ruke Marijine – zajedničko svim članovima Udruženja, a osobito članovima Vijenca Presvetog Trojstva, je življenje i širenje pobožnosti Prečistim rukama bl. Djevice Marije osobito po krunici Prečistim rukama Marijinim .

Od samog početka u Udruženje su živjela braća pripremajući se za svećeništvo. Kako se  Udruženje širilo, biskup je za članove koji žive zajedno osnovao Javno kleričko Udruženje „Bratstvo Trojedine Ljubavi“ koje obuhvaća braću koja se pripremaju za sakrament svetog reda i braću koja nemaju taj poziv, ali žele živjeti u zajedništvu Bratstva. Zajedničko svoj braći u Bratstvu je da polažu obećanja siromaštva, poslušnosti, čistoće i ljubavi prema Blaženoj Djevici Mariji. Utemeljitelj „Bratstva Trojedine ljubavi“ je p. Rozo Palić.

Stoga svi članovi Udruženja TKPT koji osjete Božji poziv za nasljedovanje Gospodina Isusa u ovoj duhovnosti mogu to ostvariti ulaskom u Bratstvo. Pravnim činom osnivanja Bratstva biskup je ujedno povezao oba Udruženja te se jasno vidi kako se radi o istoj duhovnoj obitelji i karizmi povjerenoj za dobro Crkve i ljudi (iz statuta Bratstva: Članovi Bratstva su: svećenici, bogoslovi te vjernici laici koji u potpunosti dijele Trojstvenu i Marijansku karizmu i život u zajedništvu, te se posvećuju apostolatu Udruženja Trajnih klanjatelja Presvetoga Trojstva u skladu sa vlastitim Statutom Udruženja.)

Duhovno vodstvo Udruženja TKPT povjereno je Bratstvu Trojedine Ljubavi i duhovnik je uvijek svećenik Bratstva.

Od osnutka Udruženja svake godine na slavlju Dana Udruženja kada braća i sestre daju Obećanje bio je prisutan biskup te su se obećanja davala javno pred biskupom za vrijeme Euharistijskog slavlja. Zahvaljujemo Bogu i našem biskupu za tu posebnu milost.

Dan Udruženja kao i cijele duhovne obitelji je uvijek nedjelja prije Pepelnice kada se na poseban način spominjemo Prečistih ruku Marijinih