Nam želite izraziti prošnje za molitev? Z zaupanjem se izročite Marijini priprošnji in Gospodovemu Usmiljenju. Mnogi molijo z vami in za vas, po vašem molitvenem namenu.